Raps – Skånes guld

Gult och blått, raps och hav. Det är Skåne det.
Gyllene rapsfält mellan Lerhamn och Nyhamnsläge, nedanför Bräcke mölla. Öresund glittrar i bakgrunden.

Flygfoto: ©2021 Marko T Wramén/Flygfilmfoto