Heleneholmsverket i Malmö

Kraftvärmeverket Heleneholmsverket producerar el och fjärrvärme med hjälp av naturgas. Det togs i drift redfan 1960.

Flygfoto: Marko T Wramén/Flygfilmfoto

Is vid Ribersborg

I förra veckan låg isen vackert vid Ribersborgsbadet. I bakgrunden speglar sig Turning Torso i Öresund.
flygfoto: Marko T Wramén/Flygfilmfoto

Havsis

Is på Öresund vid T-bryggan på Ribersborg i Malmö 6 mars.
Flygfoto: Marko T Wramén/Flygfilmfoto

Is på Ribersborg

Is på Öresund vid T-bryggan på Ribersborg i Malmö 6 mars.
Flygfoto: Marko T Wramén/Flygfilmfoto

Vintrigt bad

Vintrigt på badplatserna i Västra hamnen i Malmö.
Flygfoto: Marko T Wramén/flygfilmfoto

Frusen hamn

Is i gästhamnen i Västra Hamnen, Malmö.
Flygfoto: Marko T Wramén/Flygfilmfoto