MW-Sweden-Malmo-30052020-0679

Malmö inre fyr och Universitetsbron en sommarnatt.
Flygfoto: ©Marko T Wramén/Flygfilmfoto