Skyline Malmö

Malmö-skyline ut ovanlig vinkel.

Savoy, Malmö Live, World Maritime University, universitetet med Niagara och Orkanen, gamla börshuset och Malmö Centralstation.
Flygfoto: ©2019 Marko T Wramén/Flygfilmfoto