Malmö hamn med universitetsbron, fyren Malmö inre samt dockan

Malmö hamn med universitetsbron, fyren Malmö inre samt dockan. I förgrunden Studio Malmö (den svarta byggnaden), i bakgrunden Västra Hamnen och Turning Torso.
Foto: ©2019 Marko T Wramén/Flygfilmfoto