MW-Germany-Hamburg-26052018-0007

Speicherstadt (Kryddstaden) i Hamburg med sina vackra kanaler och gamla lagerhus.
Flygfoto: Marko T Wramén/Flygfilmfoto