Mellan gult och grönt

Rapsen blommar på Österlen.
Flygfoto: Marko T Wramén/flygfilmfoto