MW-Sweden-Malmo-01032018-0924

Vintrigt på badplatserna i Västra hamnen i Malmö.
Flygfoto: Marko T Wramén/flygfilmfoto