MW-Sweden-Malmo-01032018-0916

Is på Öresund i Västra Hamnen