MW-Sweden-Malmo-01032018-0904

Is i hamnen i Västra hamnen i Malmö