Gamla och nya hovrätten med Malmö live i bakgrunden