MW-Spain-NorraFuerteventura-nordkusten-04022018-0344

Concha playa utanför El Cotillo på Fuerteventura.
Flygfoto: Marko T Wramén/Flygfilmfoto