Det stora blå

Det stora blå – snorkling på Kythnos.
Flygfoto: ©2017 Marko T Wramén/Flygfilmfoto