MW-Sweden-Runmaro-30082017-0330

Båtliv vid Runmarö i Stockholms skärgård