MW-Sweden-Stockholm-27062016-0217

Gamla Stan i Stockholm med Skeppsbron, Slussen, Köpmantorget och Tyska Kyrkan.
Flygfoto: © Marko T Wramén/Flygfillmfoto