Malmöhus Slott

Slottet Malmöhus är Nordens äldsta bevarade renässansslott. Av Erik av Pommerns kastell från 1434 finns fortfarande rester bevarade i det slott som stod klart vid 1500-talets mitt.

Flygfoto: ©2016 Marko T Wramén/Flygfilmfoto