Flygfilm i Göteborg för Kungl Ingenjörsvetenskapsakademin

 

samarbete med Anna W Thorbjörnsson på Whitestar Studios producerade Flygfilmfoto en serie filmer för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin sommaren 2014. Detta är filmen från Chalmers och Sahlgrenska akademin.

©Flygfilm Marko T Wramén/Flygfilmfoto